Vlaanderen voorziet via de VDAB extra ondersteuning en begeleiding voor de personeelsleden die achterblijven, maar ook de bedrijventerreinen moeten nu een nieuwe toekomst krijgen. “Ofwel laten we deze megasites verkommeren, of kijken we toe hoe ze aan dumpingprijzen verpatst worden. Ofwel grijpen we het einde van het Makro-tijdperk nu aan om nieuwe kansen te geven aan kwaliteitsvol ondernemen in de Vlaamse Rand”, zegt Tiebout. “Ik wil zo snel mogelijk aan tafel met alle betrokken partijen, zoals de provincie Vlaams-Brabant en minister van Werk Jo Brouns. We moeten deze locaties herontwikkelen en desnoods moet daar extra geld voor vrijgemaakt worden”.


Veel Vlamingen hebben levendige herinneringen aan de Makro-winkels, met hun aparte ingangen voor ‘food’ en ‘non-food’, hun kinderopvang tijdens het bezoek, de aparte pas voor groothandel, … Maar 31 december 2022 markeert het definitieve einde van het Makro-tijdperk in Vlaanderen. Nergens zal dat zo voelbaar zijn als in de Vlaamse Rand, want 2 van de 4 Vlaamse Makro’s waren jarenlang gevestigd in deze regio. In Machelen en in Sint-Pieters-Leeuw blijven niet alleen heel wat personeelsleden, maar ook 2 grote sites verweesd achter. Op vraag van volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) gaf Vlaams minister van Werk Jo Brouns al aan dat de VDAB een opleidingsaanbod aanbiedt en dat elke medewerker beroep kan doen op een outplacement van 60 uur. Maar voor de bedrijventerreinen is er momenteel nog geen enkel nieuw scenario bekend.

Vlaams-Brabants parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) wil dat er nu snel een duidelijk toekomstplan komt voor de Makro-sites in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw. Er moet actief gezocht worden naar goede nieuwe mogelijkheden voor deze locaties, anders dreigen scenario’s zoals langdurige leegstand of een verkoop aan dumpingprijzen aan ondernemingen die weinig of geen toegevoegde waarde bieden voor de regio. Alle betrokken partijen – denk aan de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Overheid, de lokale besturen, VOKA, Unizo, enzovoort – moeten nu beginnen nadenken over een slimme herontwikkeling van de terreinen. Het is duidelijk dat consumenten vandaag niet meer op zoek zijn naar grote megasites. Er is wel een markt voor lokale ondernemingen, met kwaliteitsvolle producten en een duurzaam model.

“Als we dit goed aanpakken, dan kan de Vlaamse Rand hier sterker uitkomen”, zegt Tiebout. “Op de Makro-sites in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw liggen mooie kansen om onze schaarse ruimte beter te benutten, om meer lokale jobs te creëren, om in te zetten op duurzaamheid. Maar dan moeten we wel nú aan de slag. Ik hoop snel te kunnen samenzitten met alle belanghebbenden. Ik roep minister van Werk Brouns ook op om extra ondersteuning