Het spreekt voor zich dat een zogenoemd functionele kennis van de andere landstaal voor een korpschef onvoldoende is om op adequate wijze een korps met leden van beide taalgroepen te leiden. Je kan onmogelijk met alle leden van het korps evaluatie- en/of functioneringsgesprekken voeren met slechts een functionele kennis van de andere landstaal. “Het Brusselse hof van beroep is daar een schoolvoorbeeld van. Men heeft daar een Nederlandsonkundige magistraat als eerste voorzitter. De cijfers, onder meer van de werklastmeting, tonen aan dat dit het meest problematische korps is van heel België, met veruit de meeste achterstand”, geeft Annabel Tavernier mee, als Brussels lid van het Vlaams Parlement.

Geen Nederlandstalige Procureur des Konings

“Nochtans had de federale regering enkel het arrest van het Grondwettelijk Hof moeten uitvoeren. Eén wijziging was voldoende, namelijk het mogelijk maken dat er ook een Nederlandstalige Procureur des Konings kan zijn in Brussel. Dat is ook logisch, want Brussel is een tweetalige stad”, zegt Karl Vanlouwe, eveneens Vlaams Parlementslid uit Brussel. “Het resultaat van dit ontwerp is dat de komende vijf jaar in Brussel zowel de eerste voorzitter van het hof van beroep, de procureur-generaal, als de Procureur des Konings ééntalig Frans zullen zijn. Enkel de arbeidsauditeur en de eerste voorzitter van het arbeidshof spreken Nederlands. Dat is totaal onevenwichtig.”

Meer Franstalige macht in Halle-Vilvoorde

Nog gekker is dat er in het wetsontwerp een taalpariteit voorzien wordt in het coördinatiecomité dat de justitiële werking tussen de rechtsgebieden Brussel en Halle-Vilvoorde organiseert. “Het is toch ver gezocht om pariteit in het coördinatiecomité te voorzien, wetende dat het arrondissement Halle-Vilvoorde gewoon een Nederlandstalig rechtsgebied is, en Brussel een tweetalige hoofdstad. Men geeft aan de Franstaligen zo de facto meer macht over het justitieel beleid in Halle-Vilvoorde”, zegt Kristien Van Vaerenbergh, voorzitter van de Kamercommissie Justitie.

Systematiek numeriek Franstalig overwicht

“Bovendien zal het directiecomité van het parket en het arbeidsauditoraat in Brussel, bestaande uit de korpschef en de twee adjunct-procureurs, steeds uit twee Franstaligen bestaan. Dit wetsontwerp beweert het taalevenwicht te herstellen, maar voorziet eigenlijk in een systematisch numeriek Franstalig overwicht in de directiecomités. De Orde van de Vlaamse Balies bezorgde niet voor niets een zeer kritische nota over dit wetsontwerp aan de commissie Justitie”, aldus nog Van Vaerenbergh.

N-VA kan en zal dit niet toelaten

“De N-VA kan en zal dit niet toelaten en stapt naar het Grondwettelijk Hof om deze nieuwe anti-Vlaamse wetgeving aan te vechten en te laten vernietigen”, aldus Tiebout, Van Vaerenbergh, Tavernier en Vanlouwe, die als parlementsleden uit Vlaams-Brabant en Brussel dit dossier in naam van de partij zullen trekken.