“Met het fiscaal aftrekbaar maken van giften aan deze verenigingen, draag je rechtstreeks een steentje bij voor de aankoop van instrumenten, de huur van lokalen of de verwarming van de repetitieruimtes. Dat is tijd en inspanningen die extra besteed kunnen worden aan het op muziek zetten van ons Vlaamse verenigingsleven.” aldus Tiebout. “Vaak krijgen deze verenigingen weinig tot geen subsidies, ook al zijn ze van cruciaal belang in een stad of gemeente. Met dit systeem kunnen ze aanvullend op eventuele subsidies rechtstreeks genieten van giften.”

Op dinsdag 22 november vieren de meer dan 1.000 orkesten met bijna 60.000 leden hun patroonheilige Sint-Cecilia. Nog niet zo lang geleden ging dat vaak gepaard met een muzikaal, Breugheliaans feest. Maar na corona moesten muzikanten en orkesten elkaar terugvinden en een financiële steun in de rug is dan ook meer dan welkom.

“Heel wat andere koepels en verenigingen kunnen aanspraak maken op het systeem van fiscale aftrek maar harmonieën, fanfares en brassbands vallen uit de boot. Toch betekent net voor hen elke financiële steun een wereld van verschil bij de aankoop van instrumenten, de huur van lokalen, SABAM, enz.” aldus Tiebout

“Om te vermijden dat elke vereniging zelf een boekhouding moet bijhouden, kijk ik naar een systeem waarbij VLAMO (de koepelorganisatie) die functie op zich neemt. Zo kan je een gift doen aan VLAMO met vermelding van je favoriete muziekvereniging en ontvang je daarvoor 45% belastingvermindering per gift.”

Bij een eerdere interpellatie van Kamerlid Sander Loones, liet minister Van Peteghem al weten het idee niet genegen te zijn.

“Ik hoop dat minister Van Peteghem het belang van deze lokale verenigingen alsnog erkent en de komende maanden dan ook werk maakt van een gemakkelijk, financieel duwtje in de rug van die vele orkesten die Vlaanderen rijk is.

Zo kan het alsnog een goed en muzikaal Sint-Ceciliafeest worden.” besluiten Tiebout.